epiheirimatikotita.gr

Ο απολυτος κομβος για την επιχειρηματικοτητα !

Friday, Feb 23rd

Last update:05:35:58 PM GMT

You are here: Νέα - Ανακοινώσεις Πώς να υποβάλλετε ηλεκτρονικά τη φορολογική σας δήλωση

Πώς να υποβάλλετε ηλεκτρονικά τη φορολογική σας δήλωση

E-mail Εκτύπωση PDF
Το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, προκειμένου να διευκολύνει τη ζωή των φορολογουμένων, αλλά και των υπαλλήλων των Δ.Ο.Υ., δημιούργησε πριν δύο χρόνια το ειδικό δίκτυο Taxisnet, μέσω του οποίου δίνεται η δυνατότητα στα φυσικά πρόσωπα να υποβάλλουν αρχικές εμπρόθεσμες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος. Τα πρόσωπα αυτά, μετά από εγγραφή στο ειδικό δίκτυο (taxisnet), πιστοποιούνται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων και λαμβάνουν όνομα και κωδικό χρήστη, τα οποία και χρησιμοποιούν για την υποβολή των δηλώσεων.


Πιστοποίηση φορολογουμένων
Τα φυσικά πρόσωπα έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν αρχικές εμπρόθεσμες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος μαζί με τα αναγκαία έντυπα, για τον υπολογισμό του φόρου, τα οποία προβλέπονται κάθε φορά να συνυποβάλλονται με αυτές, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας, μέσω ειδικού δικτύου (σύστημα ΤΑΧΗSent).

Η δυνατότητα αυτή παρέχεται στα φυσικά πρόσωπα των οποίων η αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) είναι ενταγμένη στο σύστημα ΤΑΧΗS. Οι παραπάνω, μετά από αίτηση-εγγραφή τους στο ειδικό δίκτυο (ΤΑΧΗSent), πιστοποιούνται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων και λαμβάνουν όνομα και κωδικό χρήστη. Η πρόσβαση στο ΤΑΧΗSent για την υποβολή των ανωτέρω δηλώσεων είναι εφικτή με τη χρήση των κωδικών αυτών.

Ο συνδυασμός του ονόματος και του κωδικού χρήστη ταυτοποιεί το συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο, αποτελεί απόρρητο προσωπικό στοιχείο και επιτρέπεται μόνο στον ίδιο να τον διαχειρίζεται και να τον μεταβάλλει, έτσι ώστε μόνο το πρόσωπο αυτό ή άλλο της επιλογής του να είναι σε γνώση αυτού και να έχει τη δυνατότητα χρήσης του.

Στις περιπτώσεις που προβλέπεται η υπογραφή των δηλώσεων αυτών και από φυσικό πρόσωπο λογιστή / φοροτεχνικό, πρόσθετα συμπληρώνονται τα στοιχεία πιστοποίησης αυτού.
Εάν ο λογιστής / φοροτεχνικός υπογράφει ως εκπρόσωπος γραφείου παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών επιπλέον πληκτρολογούνται τα στοιχεία πιστοποίησης του γραφείου.

Ημερομηνία υποβολής
Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων δεν διαφοροποιούνται οι γενικά καθοριζόμενες από τις σχετικές διατάξεις ημερομηνίες υποβολής τους.
Ως ημερομηνία υποβολής της δήλωσης θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρησης αυτής στο σύστημα ΤΑΧΙSnet, με αυτόματη απόδοση στον αποστολέα-φυσικό πρόσωπο μοναδικού αριθμού καταχώρησης δήλωσης.
Η εμφάνιση στην οθόνη της δήλωσης συσχετισμένης με το μοναδικό αριθμό καταχώρησης και η ημερομηνία υποβολής της ή η εκτύπωση της μέσω του συστήματος ΤΑΧΙSnet, αποτελούν για το φυσικό πρόσωπο την πληροφορία ή το αντίγραφο υποβολής της αντίστοιχα.

Μεταβολή προσωπικών/σταθερών στοιχείων φυσικού προσώπου
Αν το φυσικό πρόσωπο επιθυμεί να μεταβάλλει κάποιο από τα προσωπικά στοιχεία του όπως αυτά εμφανίζονται στο σύστημα ΤΑΧΙSnet, απαιτείται να προηγηθεί η υποβολή σχετικής δήλωσης μεταβολών προς το τμήμα Μητρώου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.
Μετά την ενημέρωση από τη Δ.Ο.Υ. του συστήματος ΤΑΧΙSnet για τη μεταβολή αυτή και την εμφάνιση των νέων στοιχείων, μπορεί να υποβληθεί η δήλωση ηλεκτρονικά.

Υποβολή δικαιολογητικών εγγράφων της δήλωσης
Ειδικά για τις δηλώσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, τα δικαιολογητικά έγγραφα που προβλέπονται κάθε φορά από τη σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, υποβάλλονται σε χρόνο μεταγενέστερο και ξεχωριστά από αυτές.

Τα πρωτότυπα των δικαιολογητικών αυτών, εκτός αυτών της περίπτωσης Στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Ν. 2238/1994, αποστέλλονται ταχυδρομικά με απλή επιστολή που ταχυδρομείται σ' οποιοδήποτε ταχυδρομικό κουτί προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ. υποβολής των δηλώσεων σε φάκελο ο οποίος πρέπει να αναγράφει εξωτερικό εκτός των λοιπών στοιχείων, τον Α.Φ.Μ. του φυσικού προσώπου και το μοναδικό αριθμό καταχώρησης της δήλωσης.

Προς διευκόλυνση των πολιτών η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων θα αποστέλλει προς τους υπόχρεους, μετά την υποβολή της δήλωσης τους, προεκτυπωμένους φακέλους που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για την υποβολή των δικαιολογητικών τους.

Ο φορολογούμενος υποχρεούται να φυλάττει σε φωτοτυπία αντίγραφα των αποσταλέντων δικαιολογητικών επί ένα έτος, ήτοι μέχρι την 31.7 κάθε χρόνου, προκειμένου να αποφευχθούν πιθανά προβλήματα αμφισβήτησης της αποστολής ή μη των δικαιολογητικών.

Οι υπόχρεοι υποβολής των παραπάνω δικαιολογητικών υποχρεούνται να αποστείλουν ή να υποβάλλουν αυτά μέχρι τέλος του μηνός Ιουλίου του οικείου οικονομικού έτους.

Αναστολή πιστοποίησης
Η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων αναστέλλει την πιστοποίηση του φυσικού προσώπου:
α) Στην περίπτωση που το φυσικό πρόσωπο με έγγραφη αίτηση του, που θα διαβιβαστεί μέσω της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. στο σύστημα ΤΑΧΙSnet, ζητήσει τη διαγραφή του (απενεργοποίηση).
β) Εφόσον διαπιστωθούν παραβάσεις των διατάξεων της παρούσας απόφασης ή υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες ότι διαπράχθηκαν ποινικά αδικήματα ή παραβιάστηκαν φορολογικές διατάξεις.
Η σχετική απόφαση περί αναστολής της πιστοποίησης (απενεργοποίηση) κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο.

Ηλεκτρονική ταυτοποίηση
Η ηλεκτρονική μορφή της δήλωσης διαβιβάζεται κρυπτογραφημένη και ταυτοποιείται μονοσήμαντα με το όνομα και τον κωδικό χρήστη.

Έλεγχος
Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. έχει τη δυνατότητα εκτύπωσης των δηλώσεων, καθώς και πρόσβαση στα λοιπά στοιχεία, που παραλήφθηκαν μέσω του συστήματος ΤΑΧΙSnet και μπορεί να τις διαχειριστεί, όπως τις δηλώσεις που παρέλαβε μηχανογραφικά τοπικά στη Δ.Ο.Υ. μέσω του ΤΑΧΙS ή χειρόγραφα.