epiheirimatikotita.gr

Ο απολυτος κομβος για την επιχειρηματικοτητα !

Friday, Feb 23rd

Last update:05:35:58 PM GMT

You are here: Νέα - Ανακοινώσεις Μέτρα για την ενίσχυση ΜΜΕ: ο νέος τρόπος φορολογίας των ΜΜΕ μετά τις πρόσφατες αλλαγές

Μέτρα για την ενίσχυση ΜΜΕ: ο νέος τρόπος φορολογίας των ΜΜΕ μετά τις πρόσφατες αλλαγές

E-mail Εκτύπωση PDF

Η ΓΣΕΒΕ μαζί με τις άλλες Τριτοβάθμιες Οργανώσεις (Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου) ζήτησαν τη ρύθμιση των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων για την εξαετία 1993-1998. Το Υπουργείο Οικονομικών πείστηκε από τα επιχειρήματά τους και έκανε αποδεκτή την πρόταση.

Οι λεπτομέρειες της απόφασης καθορίστηκαν επακριβώς μετά από διαπραγματεύσεις με κοινή συμφωνία των εκπροσώπων των Τριτοβάθμιων Οργανώσεων, επομένως και της ΓΣΕΒΕ.

Σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών επισημαίνει μερικά ευνοϊκά μέτρα που ελήφθησαν για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις:

 1. Μειώθηκε η φορολογία μεταβίβασης επιχειρήσεων από το 20% στο 2,4% για την συνέχιση της οικογενειακής δραστηριότητας της επιχείρησης. Η ρύθμιση αφορά 700.000 και πλέον μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
 2. Καταργείται ο εξωλογιστικός προσδιορισμός των κερδών. Από 1.1.2003 αναγνωρίζονται τα αποτελέσματα των επαρκών και ακριβών βιβλίων.
 3. Προσδιορίζονται οι περιπτώσεις απόρριψης των βιβλίων και αναιρείται η δυνατότητα των ελεγκτικών οργάνων να απορρίπτουν με αυθαίρετο τρόπο τα βιβλία των επιχειρήσεων.
 4. Εκλογικεύονται και περιορίζονται σημαντικά τα πρόστιμα για φορολογικές παραβάσεις.
 5. Καταργείται η θεώρηση των μηχανογραφικών βιβλίων Α΄ και Β΄ κατηγορίας και μιας σειράς βιβλία Γ΄ κατηγορίας και μειώνεται κατά 80% η θεώρηση των βιβλίων.
 6. Με την σταδιακή εφαρμογή της ηλεκτρονικής τεχνολογίας οδηγούμαστε στη πλήρη σχεδόν κατάργηση της θεώρησης - διάτρησης των μηχανογραφικών στοιχείων.
 7. Τριπλασιάστηκε τα τελευταία χρόνια το αφορολόγητο όριο των φυσικών προσώπων για όλους τους φορολογούμενους και επομένως και για τους μικρομεσαίους.
 8. Μειώθηκε σταδιακά ο συντελεστής φορολογίας από 35% σε 25% των ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων και κοινωνιών αστικού δικαίου.
 9. Μειώθηκε σταδιακά από 45% σε 40% ο καταληκτικός φορολογικός συντελεστής της φορολογικής κλίμακας.
 10. Για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα μεταφοράς ζημίας στις ΜΜΕ για τρία χρόνια.
 11. Δόθηκαν ισχυρά φορολογικά κίνητρα για την αύξηση της απασχόλησης.
 12. Απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος η υπεραξία που προκύπτει από τη μεταβίβαση επιχείρησης από γονέα σε τέκνο ή μεταξύ συζύγων, λόγω συνταξιοδότησης.
 13. Αυξήθηκε το αφορολόγητο όριο για τους κατοίκους μικρών νήσων μέχρι 3.100 κατοίκων από 3.000.000 δρχ. σε 4.500.000 δρχ. (13.206 ευρώ).
 14. Παρέχεται η δυνατότητα έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων των ποσών για την αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών και του λογισμικού (software) που παρέχονται στους υπαλλήλους της επιχ/σης για τηλεργασία, ήτοι εργασία μέσω υπολογιστή από το σπίτι.
 15. Παρέχεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να αποσβένουν εξολοκλήρου την αξία των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του λογισμικού τους ή να διενεργούν απόσβεση της αξίας των στοιχείων αυτών τμηματικά, με συντελεστή 30%.
 16. Αυξάνεται από 100.000 δρχ. σε 1.000.000 δρχ. (2.950 ευρώ), το αφορολόγητο όριο της δωρεάς ή χορηγίας και στις επιχειρήσεις και παράλληλα μείωση από 20% σε 10% του συντελεστή φόρου που παρακρατείται στο πάνω από 1.000.000 (2.950 ευρώ) ποσό της δωρεάς ή χορηγίας. Δεν απαιτείται παρακράτηση φόρου για τις χρηματικές δωρεές προς το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. προκειμένου αυτές να εκπέσουν από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης.
 17. Παρατάθηκε μέχρι και την 31.12.2003 η δυνατότητα έκπτωσης δαπανών χωρίς δικαιολογητικά από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων (εξαγωγικές, γραφεία γενικού τουρισμού κ.λ.π.).
 18. Δόθηκε η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά τους, τα ποσά που καταβάλλουν εφάπαξ ή περιοδικά, σε άγαμα τέκνα του προσωπικού τους και μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους, λόγω θανάτου του γονέα-εργαζομένου κατά τη διάρκεια της εργασίας του από σεισμό ή άλλο λόγο ανώτερης βίας.
 19. Δόθηκε η δυνατότητα στις επιχειρήσεις, προκειμένου για τον υπολογισμό των φορολογητέων κερδών τους, ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων Κ.Β.Σ. που τηρούν, να αφαιρούν από τα καθαρά τους κέρδη ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) των δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, που πραγματοποιούν από την 1η Ιανουαρίου 2002 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2004.
 20. Αυξήθηκαν σημαντικά τα όρια τήρησης βιβλίων. Από 1.1.2003 το όριο τήρησης βιβλίων εσόδων - εξόδων διαμορφώθηκε σε 1 εκατ. ευρώ (340 εκατ. δρχ.) και για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις το όριο τήρησης βιβλίου αγορών σε 100.000 ευρώ (34 εκατ. δρχ.).
 21. Αυξήθηκε κατά 50% το όριο τήρησης βιβλίου αποθήκης και έτσι απαλλάχθηκε μεγάλος αριθμός μεσαίων επιχειρήσεων από την επιβάρυνση τήρησης του βιβλίου αυτού.
 22. Δόθηκε η δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης των επιχειρήσεων σε προσωρινές εκθέσεις χωρίς γραφειοκρατία (έναρξη, διακοπή κ.λ.π.).