epiheirimatikotita.gr

Ο απολυτος κομβος για την επιχειρηματικοτητα !

Friday, Feb 23rd

Last update:05:35:58 PM GMT

Business plan

E-mail Εκτύπωση PDF

«Το Επιχειρηματικό Σχέδιο»   (Business-Plan)

(Η αναγκαιότητα του για την επιχείρηση)


v Η ανάγκη ύπαρξης business-plan


v Τα στοιχεία του επιχειρηματικού σχεδίου


v Τι περιλαμβάνει το επιχειρηματικό σχέδιο.

Ανάγκη ύπαρξης business-plan

¨ Πυξίδακαθοδήγησης του επιχειρηματία.

¨ Καλή εικόνα προς τα έξω, ιδιαίτερα στις πηγές εξασφάλισης χρηματοδότησης (τράπεζες κλπ).

¨ Βοηθά στην κατανόηση και ανάλυση του είδους και των ιδιαιτεροτήτων της επιχείρησης.

¨ Δίνει πληροφόρηση για το επενδυτικό κεφάλαιο και το κεφάλαιο κίνησης, πότε θα χρειαστεί και πώς θα εξασφαλιστεί.

¨ Αποτελεί ένα σύστημα ελέγχου και παρακολούθησης των αποτελεσμάτων, ώστε να προλαμβάνονται λάθη.

¨ Προστατεύει από το ρίσκο και τις κινήσεις «στα τυφλά».

¨ Σε αναγκάζει να καταγράψεις και να αναλύσεις τον ανταγωνισμό.

Τα στοιχεία του επιχειρηματικού σχεδίου

¨ Εξώφυλλο.

¨ Ο επιδιωκώμενος σκοπός-Σύνοψη κεντρικής ιδέας πλάνου.

¨ Πίνακας περιεχομένων.

Η επιχείρηση:

Ø Περιγραφή της επιχείρησης.

Ø Μάρκετινγκ

Ø Ανταγωνισμός.

Ø Λειτουργικές διαδικασίες.

Ø Ανθρώπινο δυναμικό.

Οικονομικά στοιχεία:

Ø Αιτήσεις δανείων.

Ø Κατάσταση εξοπλισμών.

Ø Ισολογισμός.

Ø Προϋπολογιστικά αποτελέσματα Χρήσεως (για τα επόμενα τρία έτη με παραδοχές πάνω στις οποίες βασίζονται οι προβλέψεις).

Ø Ταμειακή ροή.

Συμπληρωματικά στοιχεία:

Ø Αντίγραφα φορολογικής δήλωσης για τους κύριους μετόχους (τελευταία 3 έτη).

Ø Στοιχεία προσωπικής/οικογενειακής κατάστασης.

Ø Αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου ή συμβολαίου αγοράς για την επαγγελματική στέγη.

Ø Αντίγραφα αδειών (πολεοδομίας κλπ) και άλλα νόμιμα έγγραφα σχετικά με την επιχείρηση.

Ø Βιογραφικά σημειώματα μετόχων.

Ø Μνημόνια προτεινόμενης συνεργασίας με προμηθευτές ή μεγάλους πελάτες.

Ø Άλλα δικαιολογητικά.

Γενικότερα το επιχειρηματικό σχέδιο περιλαμβάνει:

Α) Εισαγωγή και συνοπτική περιγραφή:

(Εξώφυλλο, ο επιδιωκώμενος σκοπός-σύνοψη κεντρικής ιδέας πλάνου,

πίνακας περιεχομένων).

Β) Περιγραφή της επιχείρησης:

(Δηλαδή «Ποιά είναι η δουλειά μας;)

1) Περιγραφή και ταυτότητα της επιχείρησης:

ü Νομική υπόσταση, μορφή επιχείρησης

ü Είδος δραστηριότητας.

ü Προϊόντα / Υπηρεσίες.

ü Λόγοι για τους οποίους πιστεύουμε ότι θα είναι κερδοφόρα (ανάπτυξη).

ü Ποιές μέρες και ώρες θα λειτουργεί;

ü Στοιχεία από λειτουργία παρόμοιων επιχειρήσεων.

2) Προϊόντα-Υπηρεσίες:

ü Τι πουλάμε

ü Τι αξίες χρήσης έχει ο πελάτης από τα προϊόντα μας

ü Ποιά προϊόντα/υπηρεσίες έχουν μεγαλύτερη ζήτηση

ü Γιατί ξεχωρίζουν από αυτά των ανταγωνιστών μας

3) Η τοποθεσία της επιχείρησης (Location):

Γενικά καλό είναι η επιχείρηση μας να βρίσκεται κοντά στους πελάτες, να υπάρχει χώρος στάθμευσης, να είναι πυκνοκατοικημένη περιοχή κλπ

Με βάση τις παρακάτω ερωτήσεις μπορούμε να επιλέξουμε (στην έναρξη) τοποθεσία:

ü Τι ανάγκες θα εξυπηρετεί η επιχείρησή μας;

ü Τι χώρους θα χρειαστεί;

ü Σε τι είδους περιοχή πρέπει να εδρεύει;

ü Θα είναι εύκολη η πρόσβαση των πελατών;

ü Διαθέτει χώρους στάθμευσης;

ü Είναι ορατή;

ü Φωτίζεται ο δρόμος επαρκώς; κλπ

Γ) Το σχέδιο μάρκετινγκ (marketing-plan):

Για να φτιάξουμε το σχέδιο marketing πρέπει να καταγράψουμε και να αναλύσουμε:

¨ Δυνατά σημεία της Επιχείρησης.

¨ Αδύνατα σημεία της Επιχείρησης.

¨ Ευκαιρίες που μπορούν να εκμετταλευτούν ανταγωνιστικά.

¨ Απειλές-Επιχειρηματικοί κίνδυνοι.

Πιθνά ερωτήματα που καλούμαστε να απαντήσουμε αφορούν στο ποιοί θα είναι οι πελάτες μας, αν η αγορά μας αυξάνεται ή συρρικνώνεται, πώς σκεφτόμαστε να διατηρήσουμε και να αυξήσουμε την πελατεία μας, (διαφήμιση-δημόσιες σχέσεις) στρατηγική σε σχέση με τιμές κλπ.

Δ) Το σχέδιο διοίκησης-διαχείρισης του Ανθρώπινου Δυναμικού (management-plan):

Ο πιο σημαντικός πόρος εδώ είναι οι άνθρωποι που θα στελεχώσουν την επιχείρησή μας οι οποίοι ενεργοποιούν και τους άλλους μη έμψυχους πόρους (συντελεστές παραγωγής). Τα ερωτήματα που καλούμαστε εδώ να απαντήσουμε:

ü Ποιοι θα αποτελούν την ηγετική ομάδα στην επιχείρησή μας;

ü Τι καθήκοντα θα έχουν;

ü Ποια τα δυνατά / αδύνατα σημεία τους;

ü Ποιες οι τρέχουσες ανάγκες μας σε προσωπικό;

ü Τι σχέδια έχουμε για την επιλογή, εκπαίδευση και αξιολόγηση προσωπικού;

ü Τι μισθούς, παροχές θα δίνουμε;

ü Πώς θα είναι οι περιγραφές των θέσεών τους; κλπ.

Ε) Το σχέδιο οικονομικής διαχείρισης:

Κάθε χρόνο πολλές επιχειρήσεις βάζουν «λουκέτο» λόγω κακής οικονομικής διαχείρισης. Πολλές από αυτές ενώ είχαν τις προϋποθέσεις για κερδοφόρο ανάπτυξη, δεν είχαν ετοιμάσει οι ιδιοκτήτες τους κάποιο οικονομικό πλάνο (σχεδιασμό). Ο οικονομικός σχεδιασμός περιλαμβάνει τον προϋπολογισμό έναρξης και λειτουργίας της επιχείρησης, τον προϋπολογισμό αποτελεσμάτων χρήσεων και ταμειακής ροής.Ειδικότερα στον προϋπολογισμό λειτουργίας της επιχείρησης, ο οποίος αντανακλά τις προτεραιότητές μας ως προς τις δαπάνες που θα έχουμε και τις πηγές χρηματοδότησής μας.

Ειδικότερα στις δαπάνες θα πρέπει να περιλαμβάνονται:

Α) Κόστος προσωπικού (μισθοί, υπερωρίες, bonus, εργοδοτικές εισφορές κλ)

Β) Ενοίκια και δαπάνες κοινόχρηστων χώρων.

Γ) Υλικά συσκευασίας και εφόδια γραφείου.

Δ) Συνδρομές, δωρεές κλπ

Ε) Δαπάνες επισκευών, συντήρησης και καθαρισμού.

Στ) Προβολή και Διαφήμιση.

Ζ) Αμοιβές λογιστών για την τήρηση βιβλίων και αμοιβές φοροτεχνικών συμβούλων. (και υγιεινής και ασφάλειας εργασίας).

Η) Αμοιβές δικηγόρων και άλλων συμβούλων.

Θ) Τόκοι δανείων.

Ι) Διάφοροι τόκοι.

Κ) Αποσβέσεις.

Λ) Διάφορες και Απρόβλεπτες δαπάνες.

Γενικότερα για τη σύνταξη του business-plan πιθανώς να χρειαστούμε τη στήριξη κάποιου εξειδικευμένου οικονομικού συμβούλου, κυρίως ως προς το τεχνικό μέρος. Δεν απαιτείται να είσαι ο/η ίδιος/α οικονομολόγος, αρκεί να κατανοείς το ουσιαστικό και λειτουργικό περιεχόμενο των αριθμών και τα οικονομικά μεγέθη.